Một số hình ảnh về Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Tấn Cầm

on .

Vào lúc 8h30 ngày 27/08/2019 đã diễn ra buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Tấn Cầm:

NCS chụp hình với 2 Thầy hướng dẫn:

Hội đồng và NCS chụp hình lưu niệm:

NCS và các Thầy/Cô của Khoa KH&KTTT chụp hình lưu niệm:

Chúc mừng NCS. Nguyễn Tấn Cầm đã bảo vệ thành công.

Trân trọng.