Xét tuyển trình độ tiến sĩ tháng 10.2019

on .

Thời gian họp Tiểu ban xét tuyển: 10 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2019.
 
Địa điểm họp: Phòng họp A112, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
 
Gồm 2 ứng cử viên:
 
1. Nguyễn Văn Kiệt
2. Phan Thế Duy
 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG
 
1. PGS.TS Nguyễn Đình Thuân
2. PGS.TS Lê Trung Quân
3. TS Ngô Đức Thành
4. TS Nguyễn Gia Tuấn Anh
 
Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.