Quy trình - biểu mẫu dành cho sinh viên

1. QUY TRÌNH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Bước 1: SV điền vào (Mẫu giấy giới thiệu)

Bước 2: SV xin xác nhận của GVHD hoặc Khoa/Bộ môn.

Bước 3: SV nộp giấy giới thiệu về Phòng ĐTĐH để ký, đóng dấu và nhận lại giấy theo lịch hẹn

Bước 4: Kết thúc quá trình thực tập, SV gửi (Mẫu phiếu nhận xét) cho công ty.

Bước 5: SV nộp quyển báo cáo (Mẫu báo cáo) về cho GVHD góp ý, chỉnh sửa và sau đó gửi về Khoa.

Bước 6: SV thuyết trình báo cáo (nếu có) theo thời gian quy định của Khoa.

Lưu ý:
- SV được cấp giấy giới thiệu trong các trường hợp:

  1. Thực tập tốt nghiệp;
  2. Liên hệ phòng thí nghiệm;
  3. Tham khảo tài liệu làm luận văn;
  4. Học những môn học nhà trường không tổ chức giảng dạy trong chương trình.

- Giấy giới thiệu có giá trị trong thời gian tối đa là 3 tháng.
- Giảng viên xác nhận phải là GV cơ hữu của Trường hoặc Trưởng Khoa\Bộ môn. 

2. QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG BÀI BÁO NCKH SINH VIÊN, HỌC VIÊN KHOA KH&KTTT (cập nhật tháng 10/2021)

Bước 1: Sinh viên, học viên đọc kỹ Quy định hỗ trợ công bố khoa học của trường. Đối với các môn học được quy đổi điểm (dành cho sinh viên) thì mỗi sinh viên chỉ được xét quy đổi điểm của các môn học trong Danh sách đề nghị của Khoa. Nếu ngoài danh sách trên thì Sinh viên sẽ không được xét.

Bước 2: Sinh viên điền form xét khen thưởng bài báo khoa học và xét công bố điểm của Khoa tại link này (https://forms.gle/s5Q8q3WkzznrHS7o8).

Bước 3: Khoa sẽ xét duyệt các thông tin sinh viên đã cung cấp ở Bước 2. Nếu Khoa đồng ý, sinh viên sang bước tiếp theo. Ngược lại, sinh viên sẽ phải tiến hành giải trình về các thông tin đã cung cấp, và chỉnh sửa theo yêu cầu.

Bước 4: Sinh viên điền form đăng ký xét khen thưởng bài báo khoa học của phòng SĐH&KHCN theo link này (https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA). Sau khi điền xong, sinh viên, học viên phải forward email xác nhận (form response) về cho các đơn vị liên quan như hướng dẫn trong form. Đối với đơn vị là VP Khoa thì sinh viên / học viên forward về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Cô Hoài) và This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Thầy Sơn). Các thông tin ở bước 4 phải khớp với thông tin đã cung cấp ở bước 3

Bước 5: Sinh viên, học viên chú ý theo dõi email để liên hệ với Khoa nhằm hoàn thành các thủ tục còn lại.

Lưu ý: Các bài được chấp nhận đăng sau khi được published sẽ phải cập nhật lại đầy đủ thông tin.

3. CÁC BIỂU MẪU

Sinh viên xem biểu mẫu đính kèm hoặc tham khảo tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien

Tên biểu mẫu

Tải về

Đơn cứu xét học vụ

Đơn xin chuyển sang sinh viên tự do

 

Đơn xin học lại

 

Đơn điều chỉnh đăng ký học phần

 

Đơn xin chuyển ngành

 

Đơn xin chuyển trường

 

Đơn xin miễn học Anh văn

 

Đơn xin gia hạn nộp học phí

 

Đơn xin tạm ngưng và bảo lưu kết quả học tập

 

Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh

 

Đơn xin hoãn thi

 

Đơn xin thôi học

 

Giấy đề nghị

 

Mẫu giấy giới thiệu

 

Phiếu đánh giá nhận xét thực tập

 

Mẫu báo cáo thực tập doanh nghiệp tham khảo