Vinh danh sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin chúc mừng các bạn:

Theo phương thức ĐGNL:

Bạn Phạm Mạnh Tấn - Thủ khoa ngành CNTT
Bạn Tô Quốc Kiện - Thủ khoa ngành CNTT CLC định hướng NB


Bạn Trần Hoài Bão - Thủ khoa ngành KHDL
  Bạn Lý Văn Nhật Tiến - Á khoa ngành CNTT
  Bạn Võ Phương Phương - Á khoa ngành CNTT CLC định hướng NB
  Bạn Nguyễn Thanh Nhi - Á khoa ngành KHDL.

 Theo kết quả kỳ thi THPTQG năm 2021:

Bạn Trịnh Gia Bảo - Thủ khoa ngành CNTT
Bạn Phan Công Hậu - Thủ khoa ngành CNTT CLC định hướng NB


Bạn Nguyễn Thị Mai Trinh - Thủ khoa ngành KHDL
  Bạn Hà Đinh Kiên - Á khoa ngành CNTT
  Bạn Trịnh Kiến Tường - Á khoa ngành CNTT CLC định hướng NB.
  Bạn Lê Thị Hiếu - Á khoa ngành KHDL

 

Vinh danh các nhóm sinh viên có đề tài NCKH cấp trường đợt 08/2020

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin chúc mừng các bạn:

 

HỌ TÊN

 

TÊN ĐỀ TÀI

 

CBHD

Bùi Thị Ngọc Mai - 17520731

Mô hình hóa các chuỗi hành động liên quan tới nhau trong thế giới thực.

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Trần Văn Quang - 16521005

Xây dựng ứng dụng đặt vé xe trên thiết bị di động.

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Ngô Minh Nhí - 16520889

 

Nguyễn Văn Khoa - 18520929

Đánh giá một số phương pháp tiên tiến cho bài toán phân tích bố cục tài liệu dạng ảnh

ThS. Đỗ Văn Tiến

Vinh danh các nhóm sinh viên đạt điểm cao trong kỳ bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin chúc mừng các bạn:

 

HỌ TÊN

 

TÊN ĐỀ TÀI

 

CBHD

Điểm

Đỗ Thị Thúy Hằng - 16520339

Nghiên cứu các phương pháp học sâu cho phân loại văn bản tiếng Việt.

ThS. Nguyễn Văn Kiệt

9.6

Huỳnh Đức Huy - 16520508

9.6

Huỳnh Văn Tín - 16521827

Nghiên cứu đọc hiểu tự động trên văn bản tin tức sức khỏe tiếng Việt.

ThS. Nguyễn Văn Kiệt

9.6

Trần Thanh Sang - 16521784

9.6

Quách Phú Quốc - 16521008

Xây dựng hệ thống khuyến nghị cho người dùng xem phim trên điện thoại di động.

ThS. Phạm Thế Sơn

9.14

Nguyễn Tiến Đạt - 16520200

9.14

Vinh danh sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin chúc mừng các bạn:

Nguyễn Trường Thịnh (KHDL2020) - MSSV: 20520783 - Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG tổ chức với số điểm 1063.
Nguyễn Hữu Minh Tâm (KHDL2020) - MSSV: 20521871 - Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm 28.55.


Trần Thanh Phát (CNTT2020) - MSSV: 20520685 - Thủ khoa ngành Công nghệ Thông tin với số điểm thi đánh giá năng lực 1001
  Bùi Trung Hiếu (CNTT2020) - MSSV: 20521314 - Thủ khoa ngành Công nghệ Thông tin với số điểm thi THPT 27.8.
  Nguyễn Nhã Minh (CNCL2020) - MSSV: 20520637 - Thủ khoa ngành Công nghệ Thông tin định hướng Nhật Bản với số điểm thi đánh giá năng lực 872.
  Hồ Đăng Minh Trí (CNCL2020) - MSSV: 20522047 - Thủ khoa ngành Công nghệ Thông tin định hướng Nhật Bản với số điểm thi THPT 27.