Tin Học vụ

[KH&KTTT] Thông báo tiếp nhận đơn xin cứu xét các trường hợp xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin Học vụ

Kính gửi các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyển đến các bạn có tên trong danh sách xử lý học vụ HKI Năm học 2022 - 2023 theo danh sách của CVHT đã thông báo.

Các bạn SV có tên trong danh sách xử lý học vụ nộp đơn cứu xét về Văn phòng Khoa (phòng 10.2).

Thời gian nhận đơn đến 16:00 ngày 25/3/2024.

Mẫu đơn tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

[KH&KTTT] THÔNG BÁO HỌC VỤ VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin Học vụ

[KH&KTTT] THÔNG BÁO HỌC VỤ VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Chào các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyển đến các bạn sinh viên thông tin Học vụ về việc Khóa luận Tốt nghiệp Học kỳ II Năm học 2023 - 2024, chi tiết tại bảng kế hoạch sau: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN
     
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024
STT NỘI DUNG THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Nộp đề cương lên hệ thống qua FORM ĐK_KTTT_KLTN_TTDC_ HK2_2023-2024 Từ 26/02-02/03/2024 Mẫu đề cương
2
Khoa xét duyệt đề cương Từ 03-07/03/2024  
Sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu và nộp lại theo FORM ĐK_KTTT_KLTN_HCDC_HK2_2023-2024
08/03-13/03/2024
Nộp ONL theo form
Sinh viên nộp đề cương bản giấy bản đã chỉnh sửa theo góp ý GV
Có đủ chữ ký của sinh viên và cán bộ hướng dẫn (CBHD)
Nộp tại VP Khoa E10.2 (Hoặc Hộp thư tại phòng TCHC nếu ngoài giờ hành chính)
3 Sinh viên bắt đầu thực hiện khóa luận 14/03/2024  
4 Sinh viên thực hiện báo cáo giữa kỳ với CBHD Từ 29/04/2024 đến 08/05/2024 Mẫu nhận xét
5
Sinh viên hoàn tất Khóa luận Tốt nghiệp.
(Chỉnh sửa Báo cáo, hình thức trình bày)
17-20/06/2024 Biểu mẫu hướng dẫn hình thức trình bày
mẫu báo cáo
SV nộp báo cáo KLTN qua form CK_KTTT_KLTN_BC Khóa luận_ HK2_2023-2024 21-23/06/2024  
Sinh viên gặp cán bộ phản biện (CBPB) và CBHD để lấy mẫu nhận xét, thực hiện chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của GVHD và PB
Từ 25/06/2024 đến 02/07/2024
Mẫu nhận xét CBPB

Mẫu nhận xét CBHD
Tổ chức bảo vệ KLTN (01 buổi) Từ 08 đến 12/07/2024 Dự kiến

Lưu ý: 

- Thời gian từ báo cáo giữa kỳ đến báo cáo trước Hội đồng có thể có sự điều chỉnh từ 01 - 02 tuần.

Các Sinh viên chưa có đề tài/chưa có giảng viên hướng dẫn thì cần CHỦ ĐỘNG liên hệ các giảng viên theo danh sách đề tài dự kiến.

- Trong trường hợp vẫn không có giảng viên hướng dẫn thì sinh viên viết email báo lại rõ ràng cho Khoa theo nhóm, hạn chót: 28/02/2024.

- Các bạn cần ghi chú kỹ các mốc thời gian để hoàn thành tiến độ. Đặc biệt là thời gian nộp đề cương KLTN, báo cáo giữa kỳ, thời gian nộp báo cáo và thời gian HĐ KLTN diễn ra.

- Khoa có kiểm tra mức độ đạo văn của các bạn bằng Turnitin, mức độ chấp nhận là 25%.

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

KH&KTTT_Thu thập thông tin NCKH và Bài báo Khoa học SV_HV cao học

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin Học vụ

Kính gửi quý Anh/Chị Sinh viên, Học viên Cao học,

Nhằm phục vụ công tác tổng hợp báo cáo cuối năm, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin kính nhờ các bạn Sinh viên, quý Anh/Chị Học viên Cao học có tham gia đề tài NCKH (sheet 1) và Bài báo khoa học (Sheet 2) đã được công bố điền thông tin vào bảng tổng hợp, tại LINK.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý Anh/Chị Học viên Cao học và các bạn Sinh viên.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

 

[KH&KTTT] Kế hoạch thực hiện KLTN_Học kỳ I_NH 2023 - 2024

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin Học vụ

Chào các bạn sinh viên,

 
Khoa KH&KTTT gửi đến các bạn kế hoạch KLTN HKI NH 2022 - 2023.
 
 - Giai đoạn hiện tại, Khoa đang tiến hành thu thập thông tin KLTN và bản thảo đề cương lên form chung (STT_1) như kế hoạch bên dưới:
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
STT NỘI DUNG THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Nộp đề cương lên hệ thống qua FORM ĐK_KTTT_KLTN_TTDC_HK1_2324 Từ 09/09-14/09/2023 Mẫu đề cương
2
Khoa kiểm duyệt đề cương Từ 15-20/09/2023  
Sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu và nộp lại theo FORM ĐK_KTTT_KLTN_DCDC_HK1_2324
23/09-01/10/2023
Nộp ONL theo form
Sinh viên nộp đề cương bản giấy bản đã chỉnh sửa theo góp ý GV
Có đủ chữ ký của sinh viên và cán bộ hướng dẫn (CBHD)
Nộp tại VP Khoa E10.2 (Hoặc Hộp thư tại phòng TCHC nếu ngoài giờ hành chính)
3 Sinh viên bắt đầu thực hiện khóa luận 02/10/2023  
4 Sinh viên thực hiện báo cáo giữa kỳ với CBHD Từ 18 đến 23/11/2023 Mẫu nhận xét
5
Sinh viên hoàn tất Khóa luận Tốt nghiệp.
(Chỉnh sửa Báo cáo, hình thức trình bày)
06/01/2023 Biểu mẫu hướng dẫn hình thức trình bày
mẫu báo cáo
SV nộp báo cáo KLTN qua form CK_KTTT_KLTN_BC Khóa luận_ HK1_2324 06-11/01/2024  
Sinh viên gặp cán bộ phản biện (CBPB) và CBHD để lấy mẫu nhận xét, thực hiện chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của GVHD và PB
Từ 13 đến 19/01/2024
Mẫu nhận xét CBPB

Mẫu nhận xét CBHD
Tổ chức bảo vệ KLTN (01 buổi) Từ 24 đến 26/01/2024 Dự kiến
 
Lưu ý: 
- Các Sinh viên chưa có đề tài/chưa có giảng viên hướng dẫn thì cần CHỦ ĐỘNG liên hệ các giảng viên theo danh sách đề tài dự kiến.
- Trong trường hợp vẫn không có giảng viên hướng dẫn thì sinh viên viết email báo lại rõ ràng cho Khoa theo nhóm, hạn chót: 10/09/2022.
 
Trân trọng./.
Bộ phận Giáo vụ Khoa,
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.