Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 03 năm 2024

on .

Kính gửi các bạn sinh viên,

Khoa KH&KTTT thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 - năm 2024, cụ thể:

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 03 năm 2024 như sau:
 

STT

Ngày

Công việc

1

08/8/2024 – 18/8/2024

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

21/8/2024-23/8/2024

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

3

26/8/2024-30/8/2024

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp.

4

05/9/2024

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 0năm 2024

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

V/v Họp lớp đánh giá ĐRL cho HK2 Năm học 2023-2024

on .

Chào các em,

 
Khoa KH&KTTT chuyển đến các bạn thông báo họp lớp CNCL2021.1 và CNCL2021.2 vớ theo lịch như sau:
 • Thời gian: 14h00, ngày 16/07/2024 (Thứ 3).
 • Địa điểm: Online qua MS TEAM, code: rtv7se4;
 • Nội dung: để đánh giá ĐRL cho HK2 năm học 2023-2024
   
Thân mến,
 
CVHT Huỳnh Văn Tí,
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

[CNCL2020.1, CNCL2020.2] Thông báo họp lớp đánh giá ĐRL HK2 NH23-24 và họp lớp định kỳ tháng 07/2024

on .

Thân chào các bạn,
Khoa KH&KTTT chuyển đến các bạn thông báo họp lớp CNCL2020.1 CNCl2020.2, sẽ tổ chức buổi họp lớp đánh giá ĐRL HK2 NH23-24 kết hợp họp lớp định kỳ tháng 07/2024 (có điểm danh) với thông tin như sau:
Thời gian: 20 giờ - 21 giờ 30 phút, ngày 19/07/2024 (tối thứ 6).
Hình thức: Online qua MS Teams - Nhóm: CVHT - CNCL2020.
Thành phần tham dự: Tất cả sinh viên lớp CNCL2020.1, CNCL2020.2.
Nội dung buổi họp:
    + Họp lớp đánh giá ĐRL HK2 NH23-24:
 • Tổng kết, nhận xét ĐRL SV HK2 NH23-24.
 • Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lớp trưởng.
 • Bình chọn SV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Giải đáp thắc mắc liên quan đến ĐRL SV.
    + Họp lớp định kỳ tháng 07/2024:
 • Khảo sát tình hình học tập, sinh hoạt của lớp tháng 05, 06, 07/2024.
 • Phổ biến các quy định và thông báo mới của trường và khoa.
 • Hướng dẫn các quy trình dành cho SV: thực tập, xét tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, cấp giấy giới thiệu,...
 • Nhắc nhở về việc thi chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra, làm đồ án, thực tập, xét tốt nghiệp đúng và trễ hạn,...
 • Giải đáp thắc mắc của SV.
Hẹn gặp lại các bạn trong buổi họp lớp!
Trân trọng,
CVHT - Phạm Nguyễn Phúc Toàn.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

[KHDL2022] Thông báo họp lớp đánh giá ĐRL HK2 NH23-24 và họp lớp định kỳ tháng 07/2024

on .

Thân chào các bạn,
Khoa KH&KTTT chuyển đến các bạn thông báo họp lớp KHDL2022, cụ thể:
 
Lớp sẽ tổ chức buổi họp lớp đánh giá ĐRL HK2 NH23-24 kết hợp họp lớp định kỳ tháng 07/2024 (có điểm danh) với thông tin như sau:
Thời gian: 20 giờ - 21 giờ 30 phút, ngày 16/07/2024 (tối thứ 3).
Địa điểm: Online qua MS Teams - nhóm CVHT KHDL2022.
Thành phần tham dự: Tất cả sinh viên lớp KHDL2022.
Nội dung buổi họp:
    + Họp lớp đánh giá ĐRL HK2 NH23-24:
 • Tổng kết, nhận xét ĐRL SV HK2 NH23-24;
 • Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lớp trưởng.
 • Bình chọn SV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Giải đáp thắc mắc liên quan đến ĐRL SV.
    + Họp lớp định kỳ tháng 07/2024:
 • Khảo sát tình hình học tập, sinh hoạt của lớp tháng 05, 06, 07/2024.
 • Phổ biến các quy định và thông báo mới của trường và khoa.
 • Định hướng kế hoạch học tập khối kiến thức chuyên ngành.
 • Tư vấn ĐKHP HK1 - NH24-25.
 • Giải đáp thắc mắc của SV.
Hẹn gặp lại các bạn trong buổi họp lớp!
Trân trọng,
CVHT - Phạm Nguyễn Phúc Toàn
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.