Sách - Giáo trình

Viết bởi Super User on . Posted in Uncategorised

CÁC SÁCH/GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA THAM KHẢO
 

STT

Tên sách

Tên tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

1

Khai phá dữ liệu

Đỗ Phúc

2016

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2

Cơ sở dữ liệu

Đỗ Phúc - Nguyễn Đăng Tỵ

2006

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

3

Các hệ Cơ sở Tri thức

Hoàng Kiếm - Đỗ Phúc -

Đỗ Văn Nhơn

2006

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

4

CSDL GIS và ứng dụng

Nguyễn Gia Tuấn Anh - Dương Thị Thúy Nga

2017

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

5

Bài tập và bài giải SQL Server

Nguyễn Gia Tuấn Anh - 

Trương Châu Long

2005

Thanh niên

6

Bài tập, bài giải Visual basic và SQL Server

Nguyễn Gia Tuấn Anh - 

Nguyễn Trung Kiên

2004

Thanh niên

7

Cơ sở dữ liệu nâng cao NoSQL, NewSQL, Blockchain

Nguyễn Gia Tuấn Anh -

Mai Văn Cường -

Bùi Danh Hường

2019

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh