Tên đề tài KLTN của sinh viên

KHÓA 2017  

TÊN SINH VIÊN

TÊN LUẬN VĂN

TÓM TẮT LUẬN VĂN

ĐIỂM

Văn Cặp Hùng

Xây dựng mô hình dự đoán kết quả thi đấu bóng đá

https://tinyurl.com/4bsx856k

8.36

Nguyễn Thành Luân

Nhận diện tính xây dựng và tính độc hại của bình luận Tiếng Việt

https://tinyurl.com/3we9x3xb

9.64

Bùi Thị Ngọc Mai

Dự đoán chuỗi hành động liên quan tới nhau của con người

https://tinyurl.com/4eadvrdp

8.5

Vũ Cao Nguyên

Phát triển ứng dụng di động gợi ý phim cho người dùng 

https://tinyurl.com/a8m7n3m8

8.4

Nguyễn Tiến Khang

Xây dựng hệ thống phân công và đánh giá công việc trong cơ quan

https://tinyurl.com/5c6ezerp

8.71

Phạm Nhật Duy

8.71

Lê Bảo Lâm

Xây dựng hệ thống bán vé cho bến xe Miền Đông

https://tinyurl.com/8deh6b7a

8.07

Trần Nguyên Lợi

8.07

Đặng Quang Huy

Website quản lý bán hàng tích hợp đồng bộ đa sàng thương mại điện tử https://tinyurl.com/mvxwh8w6

8.54

Trần Vũ Lộc 8.54
Trương Đức Nghĩa Ứng dụng điểm danh lớp học bằng bluetooth https://tinyurl.com/4mmtacdp 8.36
Nguyễn Phương Phi 8.36

 

KHÓA 2016

TÊN SINH VIÊN

TÊN LUẬN VĂN

TÓM TẮT LUẬN VĂN

ĐIỂM

Nguyễn Ngọc Phong

Nghiên cứu mô hình thống kê để phát triển hệ thống tự động tạo đề thi và đánh giá kết quả thi

https://bit.ly/31M8YHO

8.35

Hoàng Trọng Nghĩa

Ứng dụng quản lý dữ liệu người dùng trên nhiều tài khoản đám mây

https://bit.ly/3jwrha0

8.64

Võ Thị Ngọc Huyên

8.64

Bùi Văn Thuận

Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử tích hợp hệ thống gợi ý sản phẩm

https://bit.ly/2Tu6Hwo

8.71

Nguyễn Văn Tài

8.71

Quách Phú Quốc

Xây dựng hệ thống khuyến nghị cho người dùng xem phim trên điện thoại di động

https://bit.ly/3ou7z2o

9.14

Nguyễn Tiến Đạt

9.14

Lê Trung Kiên

Xây dựng hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên nền tảng website áp dụng công nghệ blockchain

https://bit.ly/3oG0D2q

8.75

Trần Ngọc Duy

8.75

Trần Văn Quang

Xây dựng ứng dụng đặt vé trên thiết bị di động

https://bit.ly/34xf6Ws

8.8

Ngô Minh Nhí

8.8

Lê Thị Mỹ Hạnh

Xây dựng website tương tác trực tuyến UIT

https://bit.ly/35y6aiG

8.6

Nguyễn Trọng Nhân

8.6

Nguyễn Hữu Hưng

Xây dựng hệ thống web truyện và tích hợp khuyến nghị theo nội dung

https://bit.ly/2G0XQ27

8.4

Hà Tiến Dũng

8.4

Doãn Ngọc Tài

Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm trên bộ dữ liệu Amazon

https://bit.ly/3dYE4Rs

8.6

Nguyễn Thùy Châu

8.5

Hoàng Minh Duy

Xây dựng hệ thống quản lí bến xe dựa trên kiến trúc Microservices

https://bit.ly/31IjwHR

8.0

Nay Thom

8.0

Nguyễn Đình Trường

Xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự công ty PPJ bằng NodeJs và Mongodb

https://bit.ly/37LzCV8

8.09

Thạch Mô Tưa

8.09

Bùi Nguyên Mão

Nghiên cứu đọc hiểu tự động tin tức tiếng Việt qua hội thoại

https://bit.ly/2TtFavi

8.9

Nguyễn Đức Lợi

8.9

Đồng Anh Vĩnh Cường

Xây dựng ứng dụng đa nền tảng quản lý hệ thống camera trên thiết bị di động với Flutter Mobile

https://bit.ly/3e10b9T

8.21

Nguyễn Duy Trà

Tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền riêng tư trong thị trường phân phối dữ liệu bằng công nghệ Blockchain

https://bit.ly/2TpvS3k

8.69

Nguyễn Văn Thuận

Xây dựng ứng dụng điều xe trên thiết bị di động cho công ty PPJ

https://bit.ly/3dYaP1h

7.8

Nguyễn Minh Quang

7.8

Đỗ Thị Thúy Hằng

Nghiên cứu các phương pháp học sâu cho phân loại văn bản tiếng Việt

https://bit.ly/3jzkiNs

9.6

Huỳnh Đức Huy

9.6

Huỳnh Văn Tín

Nghiên cứu đọc hiểu tự động trên văn bản tin tức sức khỏe tiếng Việt

https://bit.ly/2JebRuR

9.6

Trần Thanh Sang

9.6

Bùi Đăng Khoa

Hệ thống thông tin bất động sản tích hợp hệ khuyến nghị và Google Map API

https://bit.ly/2G1tIni

8.4

Nguyễn Tuấn Dương

8.4 

Trần Tấn Lộc

Xây dựng ứng dụng giao dịch bất động sản sử dụng công nghệ Blockchain

https://bit.ly/3jBwihA

8.8

Nguyễn Duy Quốc

8.7


KHÓA 2015

TÊN SINH VIÊN

TÊN LUẬN VĂN

TÓM TẮT LUẬN VĂN

ĐIỂM

Thái Nguyễn Duy Phương

Xây dựng ứng dụng quản lý nguồn gốc nông sản trên thiết bị di động

https://bit.ly/34QSb8S

7.9

Phạm Xuân Đình Quốc

7.9

Võ Minh Quân

Xây dựng ứng dụng quản lý kho vải trên thiết bị di động

https://bit.ly/2YMIILS

8.3

Phạm Văn Ngọc

8.3

Trần Nguyễn Gia Huy

Phát triển ứng dụng thuê nhà thông minh trên Blockchain

https://bit.ly/31N9Igx

8.9

Nguyễn Hoàng Mỹ

8.9

Lương Minh Duy

Xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến

https://bit.ly/3lxfLxf

8.6

Trần Đình Dương

Xây dựng hệ thống theo dõi giá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử thông qua website

https://bit.ly/2Ge7Wws

8.9

Nguyễn Văn Đương

8.9

Lê Duyên Minh

Nghiên cứu phương pháp phân tích khám phá dữ liệu cho các bộ dữ liệu thực nghiệm Kaggle

https://bit.ly/31Ks69L

8.5

Lý Thiên Long

8.5

Nguyễn Đình Long

Xây dựng ứng dụng hợp đồng mua bán thông minh trên thiết bị di động bằng Công nghệ Blockchain

https://bit.ly/3lzoXBq

9.4

Ngô Hồng Phúc

9.4

Lê Nguyễn Minh Tâm

Xây dựng hệ thống điều hành hàng tự hành

https://bit.ly/34PafjB

8.8

Nguyễn Thị Trang

Xây dựng ứng dụng chuỗi bán hàng bằng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán

https://bit.ly/2EMSRBe

8.3

Trần Thị Hằng

8.3

 

KHÓA 2014

TÊN SINH VIÊN

TÊN LUẬN VĂN

TÓM TẮT LUẬN VĂN

ĐIỂM

Huỳnh Hoa Trung Kiên

Ứng dụng công nghệ lập trình di động đa nền tảng để xây dựng mạng xã hội về chia sẻ phiếu giảm giá

https://bit.ly/2ETIY4A

8.9

Phan Tấn Thành

8.9

Nguyễn Xuân Vĩnh Phú

Phân loại phản hồi sinh viên theo quan điểm và chủ đề

https://bit.ly/3hMG6W6

9.6

Trương Thị Hồng Thắm

9.6

Lê Tuấn Kiệt

Xây dựng ứng dụng gợi ý lịch trình du lịch trong nước

https://bit.ly/2EGe687

8.1

Hoàng Văn Bình

8.1

Lê Tiến Phát

Xây dựng ứng dụng trên điện thoại thông minh hỗ trợ tìm kiếm cơ sở y tế phục vụ sơ cấp cứu

https://bit.ly/2YOVZnm

8

Nguyễn Thành Toản

8

Nguyễn Phương Hoàng

Phát triển thuật toán phân tán tìm bài báo có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đồ thị mạng trích dẫn

https://bit.ly/2YPNd8v

8.4

Ngô Quang Bảo

8.4

Nguyễn Thế Nam

Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào xây dựng hệ thống tìm việc làm trực tuyến

https://bit.ly/3bj9zo8

8.9

Trương Nguyên Thành

8.9

Nguyễn Văn Bảo

Nghiên cứu công nghệ Blockchain và xây dựng ứng dụng kiểm chứng trên thiết bị di động

https://bit.ly/3jxXdeL

8.4

Trần Minh Nhật

8.4

Phạm Minh Trực

Ứng dụng đặt món ăn

https://bit.ly/3gEzHdX

8

Nguyễn Phi Thủ

8

Đậu Thị Kim Oanh

Khai thác cấu trúc mạng xã hội ứng dụng vào lĩnh vực phân tích tâm lý người dùng trên Wiki

https://bit.ly/2YOXpOI

8.3

Hoàng Văn Thuần

Xây dựng website bán quần áo trực tuyến

https://bit.ly/3jmoeBI

8.1

 

KHÓA 2013

TÊN SINH VIÊN

TÊN LUẬN VĂN

TÓM TẮT LUẬN VĂN

ĐIỂM

Điễu An Bình

Xây dựng cổng thông tin điện tử giữa sinh viên và khoa

https://bit.ly/2EFl79e

8.7

Vũ Thị Thanh Xuân

8.5

Nguyễn Trung Đức

Nghiên cứu ứng dụng deep learning vào bài toán đếm đối tượng trong ảnh tĩnh

https://bit.ly/3hJnBBz

9.2

Trần Văn Tiến

Nghiên cứu kỹ thuật phân tích cảm xúc ứng dụng vào cải tiến chất lượng đào tạo đại học

https://bit.ly/2EQw0EK

9.6

Nguyễn Minh Trường

9.3

Nguyễn Đức Tài

Xây dựng quy trình kiểm thử bảo mật ứng dụng web

https://bit.ly/3jtIIZ9

8.7

Phan Đình Nhân

Tìm hiểu về công nghệ thực tế ảo và xây dựng ứng dụng Social Network VR Mobile bằng Unity

https://bit.ly/3gJwyK2

8.5

Lê Thị Tài Ngân

Tìm hiểu công nghệ NodeJS, ReactJS và xây dựng một website thương mại điện tử

https://bit.ly/32CRFsA

8.3

Trần Văn Nhứt

9.1

Nguyễn Thái Sang

Tìm hiểu công nghệ WCF & ứng dụng triển khai hệ thống Quản lý quy trình sản xuất công ty xi mạ

https://bit.ly/3juSA53

8.4

Trần Công Thức

8.3

Mai Thiện Ân

Tìm hiểu công nghệ lập trình đa nền tảng Xamarin và áp dụng viết ứng dụng thu thập thông tin tai nạn giao thông đường bộ

https://bit.ly/3gEFZKB

8.1

Trần Diệu Đức Hạnh

7.6

Nguyễn Quốc Dũng

Xây dựng ứng dụng tìm kiếm kết quả xổ số trên thiết bị di động bằng mã vạch

https://bit.ly/3hKtH4K

8.8

Trần Đức Tài

8.6

Tên đề tài KLTN của sinh viên