Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng môi trường lớp học không giống như đường phố vì dạy học là một môn nghệ thuật. Do vậy, nếu dùng camera giám sát thì trở nên quá vô cảm. Người thầy chỉ lo làm tròn vai, tạo hình ảnh lung linh trước máy. Họ trở thành những diễn viên và hậu quả thì không ai khác, chính các em học sinh (HS) phải gánh chịu.