Cụ thể:

- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT (tối đa 5% chỉ tiêu);

- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP HCM ( tối đa 15% chỉ tiêu);

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 (tối thiểu 40% chỉ tiêu) các tổ hợp: A, A1, D1.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM (tối đa 40% chỉ tiêu)