Đội ngũ nhân sự

Viết bởi Võ Tấn Khoa on . Posted in Uncategorised

 

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Chức vụ: Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Công nghệ Web và Thiết bị Di động

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Khoa học Dữ liệu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Hoài

Chức vụ: Thư ký khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           
 
                                              
PGS. TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

Chức vụ: Giảng viên - Phó Hiệu Trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện

Chức vụ: Giảng viên 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Đỗ Trọng Hợp

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HopDT

TS. Trần Văn Thành

Chức vụ: Giảng viên

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ThS. Võ Ngọc Tân

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Thế Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Võ Tấn Khoa

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Tạ Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Lưu Thanh Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
ThS. Tô Quốc Huy

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Huỳnh Văn Tín
 
Chức vụ: Giảng viên
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
ThS. Trần Phan Quốc Bảo
 
Chức vụ: Giảng viên
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

ThS. Nguyễn Thành Luân

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CN. Phạm Nhật Duy

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 TS. Nguyễn Tấn Cầm

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   CN. Phạm Nguyễn Phúc Toàn

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CN. Nguyễn Hồ Phương Thảo

Chức vụ: Trợ lý giáo vụ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

CN. Trần Quốc Khánh

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Nguyễn Hiếu Nghĩa

Chức vụ: Trợ giảng

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 NghiaNH

 

 

  

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

 • PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh.

 • PGS. TS. Lê Đình Duy.

 • PGS. TS. Lê Trung Quân.

 • TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang.

 • TS. Phạm Văn Hậu.

 • TS. Đàm Quang Hồng Hải.

 • TS. Nguyễn Minh Sơn.

 • TS Nguyễn Văn Vũ.

 • TS. Dương Tôn Đảm.

 • TS. Lương Ngọc Hoàng.

 • ThS. Mai Văn Cường.

 • ThS. Nguyễn Thanh Sơn.

 • ThS. Võ Duy Nguyên.

 • ThS. Hồ Thị Thanh Thảo.

 • ThS. Phan Thế Duy.

 • ThS. Phan Thanh Vũ.