Đội ngũ nhân sự

Viết bởi Võ Tấn Khoa on . Posted in Uncategorised

 

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Chức vụ: Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Công nghệ Web và Thiết bị Di động

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Khoa học Dữ liệu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Nguyễn Thị Hoài

Chức vụ: Thư ký khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           
 
                                              
KS. Nguyễn Văn Duy Tiến Lôc

Chức vụ: Trợ lý Giáo vụ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Đỗ Trọng Hợp

Chức vụ: Giảng viên 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Võ Ngọc Tân

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Thế Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Võ Tấn Khoa

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Tạ Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Lưu Thanh Sơn

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
CN. Tô Quốc Huy

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CN. Huỳnh Văn Tín
 
Chức vụ: Trợ giảng
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Có thể là ảnh chụp cận cảnh Huỳnh Tín, tóc, áo khoác ngoài và ngoài trời
   

 

 

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

- PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh.

- PGS.TS Lê Đình Duy.

- PGS.TS Lê Trung Quân.

- TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

- TS. Phạm Văn Hậu.

- TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân.

- TS. Dương Minh Đức.

- TS. Đàm Quang Hồng Hải.

- TS. Nguyễn Minh Sơn.

- TS Nguyễn Văn Vũ.

- TS. Dương Tôn Đảm.

- TS. Lương Ngọc Hoàng.

- ThS. Mai Văn Cường.

- ThS. Nguyễn Thanh Sơn.

- ThS. Nguyễn Tấn Cầm.

- ThS. Võ Duy Nguyên.

- ThS. Hồ Thị Thanh Thảo.

- ThS. Phan Thế Duy.

- ThS. Phan Thanh Vũ.