[KH&KTTT] Thư mời tham dự báo cáo học thuật - Seminar lần 8

on .

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi báo cáo học thuật với thông tin cụ thể như sau:
 1. Thời gian:10h30, Thứ 6, ngày 02 tháng 12 năm 2022
 2. Địa điểm: Phòng E10.3
 3. Nội dung: "Nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu lớn bằng phương pháp phân tán".
 4. Báo cáo viên: ThSNguyễn Thị Anh Thư.
Trân trọng kính mời./.
 
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.
Attachments:
Download this file (KTTT_SEMINAR_THUNTA.png)KTTT_SEMINAR_THUNTA.png[ ]315 kB

[KH&KTTT] Thư mời tham dự báo cáo học thuật - Seminar lần 6

on .

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi báo cáo học thuật với thông tin cụ thể như sau:
 1. Thời gian: 10h30, Thứ 5, ngày 24 tháng 11 năm 2022
 2. Địa điểm: Phòng E10.3
 3. Nội dung: "Nhận diện bình luận spam trên các trang thương mại điện tử Tiếng Việt" 
 4. Báo cáo viên: ThS. Lưu Thanh Sơn.
Trân trọng kính mời./.
 
Nguyễn Hồ Phương Thảo - Trợ lý Giáo vụ Khoa,
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.
Attachments:
Download this file (KTTT_SEMINAR_SONLT.png)KTTT_SEMINAR_SONLT.png[ ]148 kB

[KH&KTTT] Thư mời tham dự báo cáo học thuật - Seminar lần 5

on .

Kính gửi quý Thầy/Cô, 

Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi báo cáo học thuật với thông tin cụ thể như sau:
 1. Thời gian: 10h30, Thứ 6, ngày 18 tháng 11 năm 2022
 2. Địa điểm: Phòng E10.3
 3. Nội dung: "Hệ thống tin nhắn phân tán Kafka và ứng dụng" 
 4. Báo cáo viên: TS. Đỗ Trọng Hợp.
Trân trọng kính mời.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.
Attachments:
Download this file (KTTT_SEMINAR_HOPDT.jpg)KTTT_SEMINAR_HOPDT.jpg[ ]1064 kB

[KH&KTTT] Thư mời tham dự báo cáo học thuật

on .

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi báo cáo học thuật với thông tin cụ thể như sau:
 1. Thời gian: 08h00, Thứ 3, ngày 08/11/2022.
 2. Địa điểm: Phòng E10.3
 3. Nội dung: "Giao tiếp liên ứng dụng thông qua giao tiếp phi chính thống trong Android" 
 4. Báo cáo viên: TS. Nguyễn Tấn Cầm.
Trân trọng thông tin đến quý Thầy/Cô.

 

Attachments:
Download this file (KTTT_SEMINAR_CAM NT.png)KTTT_SEMINAR_CAM NT.png[ ]3175 kB

Hội nghị FDSE 2022

on .

First Round

Full Paper Submission: June 25, 2022

Notification: August 25, 2022

Registration: September 09, 2022

Camera-Ready: September 09, 2022

 

NGUỒN: https://thefdse.org