BICET2018

on .

Introduction

Universiti Teknologi Brunei (UTB) has been conducting Brunei International Conference on Engineering and Technology (BICET) biennially. BICET has been a useful forum for UTB academics to interact with researchers in the region and to present their research findings in an international forum. The 4th BICET was held in 2012, while the 5th BICET was held on 2014, and the last, 6th BICET was held on 2016. The 7th BICET is scheduled to be on 12-14 November 2018.

[MAPR 2018] CFP || Extended Submission Deadline: Jan 31, 2018 || Ho Chi Minh City, Vietnam, April 5-6, 2018

on .

Dear colleages,

Please find below the Final Call for Papers for 2018 1st International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR 2018), held in Ho Chi Minh City, Vietnam, on April 5-6, 2018 (https://mapr2018.uit.edu.vn/call-papers). We apology for possible cross posting.

Due to many requests for extension, we have extended the submission deadline for one more week. The deadline for new submissions is Jan 31, 2018, and the deadline for updates of existing submissions is Feb 4, 2018.

Best regards,

Program Co-Chairs

Yasushi Yagi (Osaka University, Japan)

Duc-Dung Nguyen (Institute of Information Technology, Vietnam)

Paolo Remagnino (Kingston University, UK)

=====

DANH SÁCH HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ ICT TRONG NĂM 2017

on .

1) FAIR: 17-18/8/2017, Đà Nẵng, ĐHSP Đà Nẵng (host)
 
2) ICDV: 5-6/10/2017, Hà Nội, ĐHCN - ĐHQGHN
 
3) KSE: 19-21/10/2017, Huế, ĐHSP Huế 
 
4) @: 23-24/11/2017, Quy Nhơn, ĐH Quy Nhơn
 
5) NICS: 24-25/11/2017, Hà Nội, ĐHCN-ĐHQGHN 
(Extended Deadline: Aug. 20, 2017)
 
6) SoICT: 7-8/12/2017, Nha Trang, ĐHBKHN
(Deadline: Aug. 14, 2017)
 
7) REV-ECIT: 14-15/12/2017, TpHCM, HV CN BCVT (PTIT-HCM) 
(Extended Deadline: Aug. 30, 2017)
 
8) ATC: 18-20/12/2017, Quy Nhơn, ĐH Quy Nhơn
 
9) IES 2017, Hanoi, 15-17/11/2017
 
+ Submission deadline: 6/8/2017
+ Author notification: 15/9/2017
+ Camera-ready:        30/9/2017 
 
10) IUKM 2018, Hanoi, 15-17/03/2018
 
+ Submission deadline: 15/9/2017
+ Author notification: 20/11/2017
+ Camera-ready:        15/12/2018 
 
11) 10th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2018), 19-21 March 2018 in Dong Hoi city,Vietnam.
Website: http://www.aciids.pwr.edu.pl/
Deadline for paper submission: 1 October 2017

NICS 2017

on .

The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) is a series of scientific activities supported by the National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) to build a durable, innovative and conducive environment for research activities at universities and institutes, improve the research ability of young scientists and establish research groups that meet international standards. The aim of the conference is to bring together researchers from Vietnam and overseas in an academic forum to present and discuss recent advancements and future directions in the field of information and computer science. NICS 2017 will be held at Hanoi, Vietnam during November 24-25, 2017, sponsored by IEEE, and hosted by University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi.

Hội thảo Quốc gia ICT lần thứ XX 2017

on .

Hội thảo Quốc gia lần thứ XX "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Quy Nhơn, đồng tổ chức tại thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Các thông tin chi tiết có thể xem tại trang web chính thức của Hội thảo:
http://hoithaoquocgiacntt.ac.vn/