Giới thiệu chung

Viết bởi Võ Tấn Khoa on . Posted in Tin Tức Khác

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

1. Giới thiệu

Khoa học và Kỹ thuật Thông tin được thành lập ngày 09 tháng 11 năm 2018 theo QĐ của Trường đại học Công nghệ Thông tin. Với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Công nghệ thông tin, hướng ngành chủ chốt của Trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa của khu vực phía Nam và cả nước nói chung.

2. Chức năng – nhiệm vụ

Khoa học và Kỹ thuật thông tin được nhà Trường giao nhiệm vụ:

 • Tổ chức đào tạo đại học, sau đại học hướng ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, Khoa học Dữ liệu.
 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: địa lý, môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, …, quản lý một cách hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; khai thác dữ liệu để tăng các giá trị thông tin phục vụ cho các đơn vị.

3. Các hướng nghiên cứu

Khoa có các hướng nghiên cứu sau:

 • Cơ sở dữ liệu không gian và thời gian.
 • Phát triển ứng dụng Web và di động.
 • An toàn và bảo mật thông tin.
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

4. Đội ngũ nhân sự

4.1. Ban chủ nhiệm khoa

 1. TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh - Trưởng Khoa
 2. ThS. Nguyễn Văn Kiệt - Phó Trưởng khoa
4.2. Thư ký - Trợ lý giáo vụ khoa
 1. ThS. Nguyễn Thị Hoài - Thư ký
 2. CN. Nguyễn Hồ Phương Thảo - Trợ lý Giáo vụ
4.3. Đội ngũ giảng viên
 1. TS. Nguyễn Tấn Cầm
 2. TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện
 3. TS. Đỗ Trọng Hợp
 4. TS. Trần Văn Thành
 5. ThS. Võ Ngọc Tân
 6. ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
 7. ThS. Tạ Thu Thủy
 8. ThS. Phạm Thế Sơn
 9. ThS. Võ Tấn Khoa
 10. ThS. Huỳnh Văn Tín
 11. ThS. Trần Phan Quốc Bảo
 12. ThS. Nguyễn Thành Luân
 13. ThS. Tô Quốc Huy
 14. ThS. Lưu Thanh Sơn
 15. CN. Trần Quốc Khánh
 16. CN. Phạm Nguyễn Phúc Toàn
 17. CN. Phạm Nhật Duy
 18. CN. Nguyễn Hiếu Nghĩa
5. Đào tạo

5.1. Đào tạo đại học

 • Ở bậc đại học, Khoa học và Kỹ thuật thông tin được phép đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 947/QĐ-ĐHQG-ĐT ngày 19/10/2006 và quyết định số 1052/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 08/09/2009).
 • Hiện nay, Khoa đã đào tạo các hệ: Cử nhân văn bằng 1 và Cử nhân văn bằng 2 sinh viên chính quy, hệ đào tạo từ xa, hệ liên thông.

5.2. Đào tạo sau đại học

 • Khoa được phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 391/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 17 tháng 4 năm 2013). 
 • Khoa cũng đã được Đại học Quốc Gia Tp.HCM phê duyệt cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 57/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 01 năm 2014).