NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Doanh nghiệp công nghệ Việt sẽ dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số

Viết bởi Super User on . Posted in Uncategorised

Bộ TT&TT đã nêu rõ định hướng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam. Từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp Việt sẽ đi ra toàn cầu, giải quyết các bài toán toàn cầu. Trong quá trình này, doanh nghiệp sẽ làm chủ và Make in Vietnam toàn bộ quá trình sáng tạo, thiết kế, tích hợp sản phẩm.

[Thông báo số 2] Sinh viên lớp CNTT2015 đăng ký KLTN

Viết bởi Nguyễn Văn Kiệt on . Posted in Uncategorised

Sinh viên đăng ký KLTN theo mẫu tại đây. Sau đó, nộp:

- Nộp online trước ngày 23/01/2018, tại đây.

- Nộp bản giấy có chữ ký của Cán bộ Hướng dẫn và sinh viên (nếu đề tài 2 sinh viên thực hiện thì phải có chữ ký của cả 2 sinh viên), nộp cho thư ký tại Văn phòng Khoa, từ 9h00-11h00, ngày 19/02/2019.

 

Giới thiệu chung

Viết bởi Super User on . Posted in Uncategorised

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

1. Giới thiệu

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin được thành lập theo quyết định số 699/QĐ-ĐHCNTT ban hành ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Trường đại học Công nghệ Thông tin, với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Công nghệ thông tin, hướng ngành chủ chốt của Trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa của khu vực phía Nam và cả nước nói chung.

2. Chức năng – nhiệm vụ:

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin được nhà Trường giao nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo đại học, sau đại học hướng ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: địa lý, môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, …, quản lý một cách hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; khai thác dữ liệu để tăng các giá trị thông tin phục vụ cho các đơn vị.

3. Các hướng nghiên cứu:

Khoa có các hướng nghiên cứu sau:

- Cơ sở dữ liệu không gian và thời gian.

- Xử lý tín hiệu số và ảnh (sẽ mở trong tương lai gần).

4. Ban chủ nhiệm Khoa:

- TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh - Trưởng khoa

- ThS. Nguyễn Văn Kiệt - Phó Trưởng khoa

- CN. Nguyễn Thị Hoài - Thư ký

- ThS. Võ Tấn Khoa - Trợ lý, Giáo vụ

5. Hội đồng Khoa:

- TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh - Chủ tịch

- TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Uỷ viên

- PGS. TS. Đỗ Phúc - Uỷ viên

- PGS. TS. Hồ Bảo Quốc - Uỷ viên

- TS. Lê Đình Duy - Uỷ viên

- TS. Dương Minh Đức - Uỷ viên

- TS. Phạm Văn Hậu - Uỷ viên

- TS. Trịnh Lê Huy - Uỷ viên

- ThS. Nguyễn Văn Kiệt - Thư ký

6. Đội ngũ giảng viên:

- TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

- PGS.TS. Đỗ Phúc

- ThS. Nguyễn Văn Kiệt

- ThS. Nguyễn Văn Xanh

- ThS. Võ Ngọc Tân

- ThS. Phạm Thế Sơn

- ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

- ThS. Tạ Thu Thủy

- ThS. Võ Tấn Khoa

- CN. Nguyễn Thị Hoài

7. Đào tạo

a. Đào tạo đại học:

Ở bậc đại học, Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin được phép đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 947/QĐ-ĐHQG-ĐT ngày 19/10/2006 và quyết định số 1052/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 08/09/2009).

Hiện nay, Khoa đã đào tạo 04 khóa: Cử nhân văn bằng 1 và Cử nhân văn bằng 2 với hơn 350 sinh viên chính quy.

b. Đào tạo sau đại học:

+ Khoa được phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 391/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 17 tháng 4 năm 2013). Hiện Khoa đang đào tạo 04 khóa, tổng số học viên hiện đang theo học là 120 học viên.

+ Khoa cũng đã được Đại học Quốc Gia Tp.HCM phê duyệt cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 57/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 01 năm 2014), hiện nay có 04 khóa nghiên cứu sinh đang theo học.

Sách - Giáo trình

Viết bởi Super User on . Posted in Uncategorised

CÁC SÁCH/GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA THAM KHẢO
 

STT

Tên sách

Tên tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

1

Khai phá dữ liệu

Đỗ Phúc

2016

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2

Cơ sở dữ liệu

Đỗ Phúc, Nguyễn Đăng Tỵ

2006

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

3

Các hệ Cơ sở Tri thức

Hoàng Kiếm, Đỗ Phúc, Đỗ Văn Nhơn

2006

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

4

CSDL GIS và ứng dụng

Nguyễn Gia Tuấn Anh- Dương Thị Thúy Nga

2017

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

5

Bài tập và bài giải SQL Server

Nguyễn Gia Tuấn Anh-

Trương Châu Long

2005

Thanh niên

6

Bài tập, bài giải Visual basic và SQL Server

Nguyễn Gia Tuấn Anh-

Nguyễn Trung Kiên

2004

Thanh niên