Vinh danh sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin chúc mừng các bạn:

Nguyễn Trường Thịnh (KHDL2020) - MSSV: 20520783 - Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG tổ chức với số điểm 1063.
Nguyễn Hữu Minh Tâm (KHDL2020) - MSSV: 20521871 - Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm 28.55.


Trần Thanh Phát (CNTT2020) - MSSV: 20520685 - Thủ khoa ngành Công nghệ Thông tin với số điểm thi đánh giá năng lực 1001
  Bùi Trung Hiếu (CNTT2020) - MSSV: 20521314 - Thủ khoa ngành Công nghệ Thông tin với số điểm thi THPT 27.8.
  Nguyễn Nhã Minh (CNCL2020) - MSSV: 20520637 - Thủ khoa ngành Công nghệ Thông tin định hướng Nhật Bản với số điểm thi đánh giá năng lực 872.
  Hồ Đăng Minh Trí (CNCL2020) - MSSV: 20522047 - Thủ khoa ngành Công nghệ Thông tin định hướng Nhật Bản với số điểm thi THPT 27.