Vinh danh sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin chúc mừng các bạn:

Theo phương thức ĐGNL:

Bạn Phạm Mạnh Tấn - Thủ khoa ngành CNTT
Bạn Tô Quốc Kiện - Thủ khoa ngành CNTT CLC định hướng NB


Bạn Trần Hoài Bão - Thủ khoa ngành KHDL
  Bạn Lý Văn Nhật Tiến - Á khoa ngành CNTT
  Bạn Võ Phương Phương - Á khoa ngành CNTT CLC định hướng NB
  Bạn Nguyễn Thanh Nhi - Á khoa ngành KHDL.

 Theo kết quả kỳ thi THPTQG năm 2021:

Bạn Trịnh Gia Bảo - Thủ khoa ngành CNTT
Bạn Phan Công Hậu - Thủ khoa ngành CNTT CLC định hướng NB


Bạn Nguyễn Thị Mai Trinh - Thủ khoa ngành KHDL
  Bạn Hà Đinh Kiên - Á khoa ngành CNTT
  Bạn Trịnh Kiến Tường - Á khoa ngành CNTT CLC định hướng NB.
  Bạn Lê Thị Hiếu - Á khoa ngành KHDL