Vinh danh các nhóm sinh viên đạt điểm cao trong kỳ bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin chúc mừng các bạn:

 

HỌ TÊN

 

TÊN ĐỀ TÀI

 

CBHD

Điểm

Đỗ Thị Thúy Hằng - 16520339

Nghiên cứu các phương pháp học sâu cho phân loại văn bản tiếng Việt.

ThS. Nguyễn Văn Kiệt

9.6

Huỳnh Đức Huy - 16520508

9.6

Huỳnh Văn Tín - 16521827

Nghiên cứu đọc hiểu tự động trên văn bản tin tức sức khỏe tiếng Việt.

ThS. Nguyễn Văn Kiệt

9.6

Trần Thanh Sang - 16521784

9.6

Quách Phú Quốc - 16521008

Xây dựng hệ thống khuyến nghị cho người dùng xem phim trên điện thoại di động.

ThS. Phạm Thế Sơn

9.14

Nguyễn Tiến Đạt - 16520200

9.14