Vinh danh các nhóm sinh viên có đề tài NCKH cấp trường đợt 08/2020

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin chúc mừng các bạn:

 

HỌ TÊN

 

TÊN ĐỀ TÀI

 

CBHD

Bùi Thị Ngọc Mai - 17520731

Mô hình hóa các chuỗi hành động liên quan tới nhau trong thế giới thực.

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Trần Văn Quang - 16521005

Xây dựng ứng dụng đặt vé xe trên thiết bị di động.

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Ngô Minh Nhí - 16520889

 

Nguyễn Văn Khoa - 18520929

Đánh giá một số phương pháp tiên tiến cho bài toán phân tích bố cục tài liệu dạng ảnh

ThS. Đỗ Văn Tiến