Đã 26 năm trôi qua, các chứng chỉ mang tính hình thức, định tính không định lượng, được mặc định để đánh giá năng lực của một giáo viên vẫn tồn tại, đè nặng lên họ. Nếu không có những chứng chỉ này thì giáo viên không thể phát triển được, dẫn đến nhiều hệ lụy, tiêu cực, thậm chí là mua bằng để hợp thức hóa. Bởi không phải giáo viên nào cũng đủ điều kiện kinh tế, thời gian để theo học hiệu quả một lớp đào tạo chứng chỉ.