Đào tạo bậc tiến sĩ

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin đã được Đại học Quốc Gia Tp.HCM phê duyệt cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 57/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 01 năm 2014), hiện nay đã đào tạo 03 khóa nghiên cứu sinh tiến sĩ.

 Chương trình đào tạo áp dụng cho NCS năm 2014.