Hội nghị Khoa học trẻ và hội nghị NCS 2019

on .

Năm nay, có 2 điểm mới:
 
1. Thời gian tổ chức hội nghị sẽ dời về 09-10 May - tức là trùng với thời điểm của MAPR 2019. Lý do là để tiết kiệm kinh phí tổ chức và SV, HVHC có cơ hội giao lưu với hội nghị QT.
 
2. Bài báo ở hội nghị KHT của Trường sẽ được tính điểm NCKH (trước giờ không được tính). Sẽ thông báo ý này để thu hút sự quan tâm của GV.
 
Trân trọng.