[MAPR 2022] - 5th International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition || Phu Quoc, Oct 13-14, 2022

on .

Hội nghị MAPR là hội nghị quốc tế thường niên do Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin (UIT) đồng sáng lập và tổ chức. Đây là hội nghị thuộc Scopus-Index
 
Năm nay, MAPR 2022 sẽ được tổ chức tại Novotel Hotel, Phú Quốc trong 2 ngày 13/10/2022 và 14/10/2022. 
 
Các mốc thời gian như sau:

IMPORTANT DATES

 • 1st round:
  • Paper submission deadline: April 30, 2022
  • Acceptance notification: June 13, 2022
 • 2rd round:
  • Paper submission deadline: June 13, 2022
  • Acceptance notification: August 13, 2022
 • Camera ready: September 13, 2022
Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem webpage: https://mapr.uit.edu.vn/