Hội Nghị Quốc Tế Lần Thứ 6 về High Performance Compilation, Computing và Communications

on .

Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về High Performance Compilation, Computing và Communications (HP3C'22)

Địa điểm: Cát Lâm, Trung Quốc (Jilin, China).

Thời gian: 23-25 tháng 6 năm 2022.

Hội nghị được đồng tài trợ bởi Đại học Điện lực Đông Bắc, Đại học Công nghệ Qilu, Viện Nghiên cứu Phân tích Dữ liệu lớn, Đại học Giao thông Tây An-Liverpool, và Đại học Công nghệ Quảng Đông GDUT.

Các mốc thời gian quan trọng:

  • Submission Deadline: Apr 25, 2022
  • Notification Date: May 20, 2022
  • Registration Deadline: Jun 5, 2022
  • Conference Dates: Jun 23-25, 2022

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại: http://www.hp3c.net