THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy, đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

on .

Kính gửi: Các bạn sinh viên UIT.

Theo kế hoạch năm học 2018 – 2019 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, nhằm kịp thời chuẩn bị mở lớp và tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo đến Quý Khoa, Bộ môn kế hoạch như sau:

 1. Ngày 28/11/2018: Phòng Đào tạo Đại học thông báo TKB (dự kiến) 
 2. Sinh viên đăng ký học phần trên Website P.ĐTĐH http://daa.uit.edu.vn theo lịch:
 • Đợt 1 (chính thức):
  • Từ khóa 11 trở về trước: từ 9h00 ngày 18/12/2018 đến 16h00 ngày 22/12/2018.
  • Khóa 12, 13: từ 9h00 ngày 20/12/2018 đến 16h00 ngày 22/12/2018.
 • Đợt 2 (hiệu chỉnh): từ 9h00 ngày 25/12/2018 đến 16h00 ngày   29/12/2018.
 • Đợt 3 (bổ sung): tuần đầu tiên của học kỳ 2, từ 9h00 ngày 18/02/2019 đến 16h00 ngày 23/02/2019.
 1. P. ĐTĐH công bố thời khóa biểu chính thức: ngày 21/01/2019
 2. Bắt đầu học kỳ 2 năm học 2018 – 2019: ngày 18/02/2019.