SỰ KHÁC NHAU TRONG DỊCH CHUYỂN CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19.

on .

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, việc thực hiện giãn cách xã hội được xem là biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Biện pháp này được thực hiện hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên các quốc gia khác nhau sử dụng các biện pháp khác nhau để thực hiện việc giãn cách xã hội. Tại Việt Nam biện pháp được thực thi trong [1.4.2020-15.4.2020].

Nhằm đo đạc và tính toán việc thực hiện giãn cách xã hội này, Google đã thực hiện một cuộc nghiên cứu có tính thống kê tính đến ngày 5.4.2020. Nghiên cứu liên quan sự thay đổi trong dịch chuyển của các cộng đồng so với giai đoạn chưa thực hiện giãn cách xã hội.  Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của người dùng đã chọn tham gia và đồng ý để Google thấy được vị trí của thiết bị thông minh. Vì số lượng người tham gia, và vị trí địa lý người tham gia chưa đầy đủ, nên nó chưa đủ để làm đại điện cho một cộng đồng lớn. Tuy nhiên nó cho phép chúng ta có một góc nhìn hữu ích khác liên quan đến các quan chức y tế cộng đồng trong việc sử dụng kết quả nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Google sử dụng một đưởng cơ sở (có giá trị là 0) là đường có mức trung bình được tính từ các ngày đầu tuẩn của tháng 3 để biểu diễn và so sánh dữ liệu trong những ngày đầu tháng 4. Từ giá trị trung bình, Google dùng các gải thuật tính toán sự di chuyển của các cá thể quanh các vị trí thường tồn tại trên nhiều quốc gia, gồm: Bán lẻ, Giải trí (Retails, Recreation); Cửa hàng tạp hóa, dược phẩm (Grocery, Pharmacy); Công viên (Parks); Trạm trung chuyển (Transit station); Nơi làm việc (Workspaces); Khu dân cư (Residental). Giá trị -A của 1 quốc gia C tại cột T, cho biết sự di chuyển cùa cộng đồng đã giảm đi A% so với mức trung bình. Ngược lại giá trị +B cho biết sự di chuyển đã tăng  B% so với mức trung bình (trong giới hạn bài viết, chúng tôi chỉ lấy dữ liệu của 7 quốc gia: Việt Nam [1], Hoa Kỳ[2] , Đài Loan [3], Thụy Điển [4], Ý [5], Đức [6] và Tây Ban Nha [7]).

Bảng 1. Kết quả thống kê của Google tại 7 quốc gia tương ứng với 7 vị trí khác nhau.

 

Bán lẻ, giải trí

 

Cửa hàng tạp hóa, dược phẩm

Công viên

Trạm trung chuyển

Nơi làm việc

Khu dân cư

Việt Nam

-67

-44

-47

-67

-32

22

Hoa Kỳ

-49

-20

-20

-54

-40

13

Đài Loan

-22

-7

-12

-28

-9

6

Thụy Điển

-25

-9

+69

-37

-18

6

Ý

-95

-82

-90

-86

-62

24

Đức

-58

-13

+61

-47

-30

8

Tây Ban Nha

-94

-77

-90

-89

-68

23

Đồ thị 1.1: Sự dịch chuyển của cộng đồng dân cư tại các điểm bán lẻ và cửa hàng tạp hoá.

        

Đồ thị 1.2: So sánh mức độ dịch chuyển của cộng đồng dân cư lần lượt tại các điểm bán lẻ và cửa hàng tạp hoá.

Đồ thị 1.1. Biểu diễn sự dịch chuyển của các cộng đồng liên quan đến các điểm lẻ và cửa hàng tạp hóa, dược phẩm. Dựa theo Đồ thị 1.1Đồ thị 1.2, tại 2 vị trí này sự dịch chuyển của người dân VN giảm nhiều hơn so với quốc gia Hoa Kỳ, Đài Loan, Thụy Điển, Đức, nhưng lớn hơn Ý và Tây Ban Nha. Hai đồ thị tại 2 vị trí này là khá đồng dạng cho 7 quốc gia.

 

Đồ thị 2.1: Sự dịch chuyển của cộng đồng dân cư tại các công viên và trạm trung chuyển

       

Đồ thị 2.2: So sánh mức độ dịch chuyển của cộng đồng dân cư tại công viên và trạm trung chuyển.

Đồ thị 2.1. Biểu diễn sự dịch chuyển của các cộng đồng liên quan đến các công viên và trạm trung chuyển giao thông. Dựa theo Đồ thị 2.1Đồ thị 2.2, sự dịch chuyển của người dân tại các công viên ở Thụy Điển và Đức tăng nhiều hơn bình thường và nhiều hơn so với 3 quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ và Đài Loan. Trong khi đó Ý, Tây Ban Nha là 2 quốc gia có mức độ dịch chuyển thấp nhất. Về trạm trung chuyển, Ý và Tây Ban Nha là 2 quốc gia có mức độ dịch chuyển thấp nhất. Tất cả 7 quốc giả đều giảm việc di chuyển tại tạm trung chuyển, quốc gia gỉam ít nhất là Đài Loan.

 

Đồ thị 3.1: Mức độ dịch chuyển của cộng đồng dân cư tại nơi làm việc và trạm trung chuyển

           

Đồ thị 3.2: So sánh mức độ dịch chuyển của cộng đồng dân cư tại nơi làm việc và trạm trung chuyển

Đồ thị 3.1. Biểu diễn sự dịch chuyển của các cộng đồng liên quan đến nơi làm việc và khu dân cư. Dựa theo Đồ thị 3.1Đồ thị 3.2, sự dịch chuyển của người dân Việt Nam, Ý, Tây Ban Nha là tương đương tại khu dân cư và tăng hơn bình thường khoảng từ 22% đến 24%. Các quốc gia Đài Loan, Thụy Điển chỉ tăng so với giai đoạn trước đây là 6%. Tất cả các quốc gia đều tăng sự di chuyển tại khu dân cư. Tạị nơi làm việc, sự di chuyển cộng đồng của 2 quốc gia có sự giảm sút ít nhất là Đài Loan và Thụy Điển.

L.S.T.A

Tài liệu tham khảo.

[1] https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_VN_Mobility_Report_en.pdf

[2]https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_US_Mobility_Report_en.pdf

[3] https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_TW_Mobility_Report_en.pdf

[4] https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_IT_Mobility_Report_en.pdf

[5] https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_SE_Mobility_Report_en.pdf

[6] https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_DE_Mobility_Report_en.pdf

[7] https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_ES_Mobility_Report_en.pdf

[8] https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/hieu-ung-ve-yeu-cau-cach-ly-xa-hoi