SỐ CA NHIỄM VÀ TỬ VONG Ở CÁC NHÓM TUỔI, GIỚI TÍNH CỦA CÁC QUỐC GIA Ý, TÂY BAN NHA, ĐỨC

on .

I. Mở đầu

 Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các nước Châu Âu đã và đang lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, trở thành các ổ dịch lớn trên thế giới. Trong đó lần lượt Ý, Đức, Tây Ban Nha(TBN) là các nước chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất. Với số lượng nhiễm và tử vong đang trong top 10 thế giới [D1].

 Mục đích của việc ghi nhận số ca nhiễm và tử vong theo độ tuổi và giới tính, sẽ cho thấy mức độ nhiễm và tử vong ở các nhóm tuổi và giới tính. Từ đó đưa ra các nhận định về, độ tuổi nào và giới tính nào sẽ có tỷ lệ nhiễm và tử vong cao hơn các nhóm tuổi cũng như giới tính khác.

II. Dữ liệu

   a. Ý

 Các phân tích đại dịch Covid-19 theo độ tuổi và giới tính ở Ý, dựa trên số liệu thống kê của “Epidemia COVID-19 được tổng hợp vào ngày 28/04/2020”[D2].

Bảng 1: Bảng số ca nhiễm và tử vong theo giới tính và độ tuổi ở Ý vào 28/4/2020

Phân lớp

Ca nhiễm

Ca tử vong

Tỉ lệ tử vong (%)

Số lượng

(%)

Số lượng

(%)

Tổng cộng

198955

100.0

25215

100

12.7

Giới tính

Nam

94138

47.3

15662

62.1

16.6

Nữ

104817

52.7

9553

37.9

9.1

Lớp tuổi

0->9

1466

0.7

2

0.0

0.1

10->19

2504

1.3

0

0.0

0.0

20->29

10304

5.2

8

0.0

0.1

30->39

14853

7.5

49

0.2

0.3

40->49

25574

12.9

224

0.9

0.9

50->59

35917

18.1

918

3.6

2.6

60->69

27829

14.0

2727

10.8

9.8

70->79

30120

15.1

7291

28.9

24.2

80->89

35214

17.7

10241

40.6

29.1

>90

15174

7.6

3755

14.9

24.7

 

 

 Bảng 1, cho thấy:

+ Tỷ lệ tử vong ở nam cao hơn nữ, mặc dù số ca nhiễm ở nữ cao hơn nam.

+ Có sự gia tăng tỷ lệ tử vong khi tăng dần độ tuổi, trừ độ tuổi >90 giảm nhẹ tỷ lệ tử vong khi chuyển dịch từ độ tuổi 80-89.

+ Tỷ lệ tử vong tập trung chủ yếu ở các nhóm người trên 70 tuổi.

+ Tỷ lệ người nhiễm nhiều nhất từ 40-49 đến 80-89 với 77,8% trên tổng số ca nhiễm.

 

 

Đồ thị 1: Đồ thị về số ca nhiễm và tử vong theo độ tuổi ở Ý vào 28/04/2020

 Đồ thị 1 cho thấy:

+ Sự phân bố các ca nhiễm và tử vong được báo cáo theo nhóm tuổi với khoảng cách 10 năm.

+ Các nhóm tuổi 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 và 80-89 có số lượng người nhiễm mệnh cao hơn rất nhiều so với các nhóm tuổi còn lại. Trong đó, độ tuổi 50-59 có số người nhiễm cao nhất với 35917 người.

+ Từ nhóm tuổi 20-29 đến 80-89, tăng dần số lượng người tử vong. Trong đó, nhóm tuổi 80-89 có số người tử vong cao nhất với 10241 người.

+ Nhóm tuổi có số người tử vong nhất trong các nhóm tuổi là nhóm người trên 70 tuổi chiếm hơn 84% tổng số ca tử vong.

    b. Tây Ban Nha (TBN).

 Các phân tích đại dịch Covid-19 theo độ tuổi và giới tính ở TBN, dựa trên số liệu thống kê của “Actualización nº 90. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 29.04.2020 được tổng hợp vào ngày 28/04/2020” [D3].

Bảng 2: Bảng số ca nhiễm và tử vong theo giới tính và độ tuổi ở TBN vào 28/4/2020

Phân lớp

Ca nhiễm

Ca tử vong

Tỉ lệ tử vong (%)

Số lượng

(%)

Số lượng

(%)

Tổng cộng

205077

100.0

15956

100

7.8

Giới tính

Nam

91029

44.4

9300

58.3

10.2

Nữ

114048

55.6

6656

41.7

5.8

Lớp tuổi

0->9

670

0.3

2

0.0

0.3

10->19

1219

0.6

4

0.0

0.3

20->29

11162

5.4

22

0.1

0.2

30->39

18975

9.3

55

0.3

0.3

40->49

29679

14.5

172

1.1

0.6

50->59

36479

17.8

499

3.1

1.4

60->69

30390

14.8

1393

8.7

4.6

70->79

29563

14.4

4024

25.2

13.6

80->89

32171

15.7

6661

41.7

20.7

>90

14769

7.2

3124

19.6

21.2

 

 Bảng 2, cho thấy:

+ Tỷ lệ tử vong ở nam cao hơn nữ, mặc dù số ca nhiễm ở nữ cao hơn nam.

+ Có sự gia tăng tỷ lệ tử vong khi tăng dần độ tuổi.

+ Tỷ lệ vong tập trung chủ yếu ở các nhóm người trên 70 tuổi.

+ Tỷ lệ người nhiễm nhiều ở các nhóm tuổi từ 40-49 đến 80-89 với 77,2% trên tổng số ca nhiễm.

 

 

Đồ thị 2: Đồ thị về số ca nhiễm và tử vong theo độ tuổi ở TBN vào 28/04/2020

Đồ thị 2 cho thấy:

+ Sự phân bố các ca nhiễm và tử vong được báo cáo theo nhóm tuổi với khoảng cách 10 năm.

+ Các nhóm tuổi từ 40-49 đến 80-89 có số lượng người nhiễm mệnh cao hơn rất nhiều so với các nhóm tuổi còn lại. Trong đó, độ tuổi 50-59 có số người nhiễm cao nhất với 36479 người.

+ Từ nhóm tuổi 0-9 đến 80-89, tăng dần số lượng người tử vong. Trong đó, nhóm tuổi 80-89 có số người tử vong cao nhất với 10241 người.

+ Nhóm tuổi có nhiều ca tử vong nhất được ghi nhận trong các nhóm tuổi là nhóm trên 70 tuổi, tập trung hơn 80% số ca tử vong ở cả nam và nữ.

   c. Đức.

 Dữ liệu của đại dịch Covid-19 theo độ tuổi và giới tính ở Đức, được thu thập từ bộ dữ liệu “RKI_COVID19.csv” và được tổng hợp tới ngày 28/04/2020 [D4].

Bảng 3: Bảng số ca nhiễm và tử vong theo giới tính và độ tuổi ở TBN vào 28/4/2020

Phân lớp

Ca nhiễm

Ca tử vong

Tỉ lệ tử vong (%)

Số lượng

(%)

Số lượng

(%)

Tổng cộng

158640

100.0

6563

100

4.1

Giới tính

Nam

75443

47.6

3692

56.3

4.9

Nữ

82771

52.2

2866

43.7

3.5

không xác định

426

0.3

5

0.1

1.2

Lớp tuổi

0->4

1364

0.9

2

0.0

0.1

5->14

3309

2.1

0

0.0

0.0

15->34

39016

24.6

10

0.2

0.0

35->59

66842

42.1

274

4.2

0.4

60->79

30255

19.1

2080

31.7

6.9

80+

17661

11.1

4193

63.9

23.7

không xác định

183

0.1

4

0.1

2.2

 

Theo bảng 3 cho thấy:

+ Tỷ lệ tử vong ở nam cao hơn nữ, mặc dù số ca nhiễm ở nữ cao hơn nam.

+ Có sự tăng tỷ lệ tử vong khi tăng các độ tuổi.

+ Độ tuổi 80+ có tỷ lệ tử vong cao nhất, và gần gấp bốn lần so với độ tuổi 60-79.

+ Tỷ lệ tử vong ở những người cao tuổi trên 60 tuổi, có tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều so với nhóm người trẻ.

+ Tỷ lệ người nhiễm nhiều ở độ tuổi từ 15-34 đến 60-79 với 85,8% trên tổng số ca nhiễm. Mà trong đó nhóm người 35-59 chiếm tỷ lệ cao nhất với 42.1%.

 

Đồ thị 3: Đồ thị về số ca nhiễm và tử vong theo độ tuổi ở Đức vào 28/04/2020

Đồ thị 3 cho thấy:

+ Số người nhiễm bệnh nhiều nhất là từ nhóm tuổi 15-34 đến 60-79, tập trung hơn 85% tổng số ca nhiễm. Ở độ tuổi 35-59 có số người nhiễm nhiều nhất với 42.1% tổng số ca nhiễm.

+ Từ nhóm tuổi 5-14 đến 80+ có sự tăng dần số ca tử vong.

+ Số người tử vong tập trung chủ yếu ở những người cao tuổi trên 60 với trên 90% tổng số ca tử vong. Với độ tuổi 80+ là nhóm tuổi có số ca tử vong cao nhất chiếm 63.9% tổng số ca tử vong.

III.  Nhận xét

 Nhìn chung số ca tử vong tập trung ở những người cao tuổi trên 70 tuổi, do sức đề kháng kém và ở nhóm người cao tuổi thường mắc các bệnh nền khác liên quan đến tuổi tác (như tim mạch, huyết áp,…).

 Ở các nước như Ý, Đức, TBN có số lượng ca tử vong ở nam cao hơn so với nữ, mặc dù số lượng người nhiễm ở nữ lại cao hơn nam.

 Nước Đức có tỷ lệ tử vong và số ca nhiễm thấp nhất với 4.1% và 158640 người, so với các nước còn lại.

IV.  Tài liệu tham khảo.

[D1]: https://www.worldometers.info/coronavirus/
[D2]: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_28-aprile-2020.pdf
[D3]: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_90_COVID-19.pdf
[D4]: https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/dd4580c810204019a7b8eb3e0b329dd6_0.

 

Nguyễn Đức Duy Anh KHDL2018