Phân Tích Không Gian Địa Lý và IoT

on .

Khi Internet of Things (IoT) thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, được sử dụng để giải quyết rất nhiều thách thức và vấn đề trong cuộc sống thực, vị trí của mọi thứ trở thành tham số quan trọng.  Vị trí chính xác của việc đo lường thế giới vật lý thông qua IoT có liên quan nhiều đến sự hiểu biết  về điều kiện môi trường địa phương hoặc để phát triển mạnh mẽ, cá nhân hóa và nhận thức bối cảnh các dịch vụ và ứng dụng dựa trên vị trí.

Lập bản đồ và phân tích IoT dựa trên kích thước vị trí, phân loại các ứng dụng và dự án IoT theo phân tích không gian địa lý các phương pháp đã thực hiện.

Thành viên:
Lê Thị Cẩm Tú (CH2002048)
Trương Quốc Tuấn (CH20022049)

Xem chi tiết bài viết tại đây.