ẨN THÔNG TIN TRÊN DỮ LIỆU SỐ VÀ ỨNG DỤNG

on .

Lưu trữ đám mây được sử dụng rộng rãi để giảm bớt gánh nặng lưu trữ cho clients nhưng nó đặt ra một vấn đề cơ bản trong việc bảo mật dữ liệu: liệu hành vi sai lạc (corruption) có thể được phát hiện và phục hồi hay không? Các nghiên cứu trước đó có thể xác minh tính toàn vẹn và khôi phục lỗi. Tuy nhiên, điều này dẫn đến chi phí lưu trữ bổ sung cho lưu trữ đám mây và chi phí tính toán cao cho clients.Vì vậy bài báo này ra đời với mục tiêu là làm thế nào để khắc phục được các nhược điểm trên.

Để khắc phục các nhược điểm của các mô hình trước đó, bài báo này đề xuất đến một sơ đồ POR (Proofs of retrievability) có thể kiểm tra công khai dựa trên kỹ thuật watermarking dễ vỡ cho dữ liệu đám mây lưu trữ, nó không chỉ cải thiện hiệu suất của quy trình kiểm toán mà còn đảm bảo đồng thời cả bảo vệ quyền riêng tư và khả năng chống tấn công lại. Các kết quả mô phỏng xác nhận cả tính đúng đắn của chương trình trong việc phát hiện và khôi phục lỗi dữ liệu cũng như sự cải thiện lớn về hiệu suất so với các chương trình POR (Proofs of retrievability) truyền thống.

Nhóm thực hiện:

Bùi Thanh Phương

CH1902016

Lê Thành Danh

CH2002003

Nguyễn Long Nhật Quang

CH2020205

Xem chi tiết tại đây.