Databases Traceability by Means of Watermarking with Optimized Detection

on .

Chắc hẳn đối với bộ phận công nghệ thông tin hay bộ phận phân tích và phát triển kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp, khai niệm kho dữ liệu (data warehouse), dữ liệu lớn (big data), điện toán đám mây (cloud), cơ sở dữ liệu (database) ở các công ty công nghệ không còn quá xa lạ. Với nhu cầu tiếp nhận, phân tích và xử lý dữ liệu dưới góc nhìn đa chiều và tổng hợp như hiện nay, việc thống kê dòng dữ liệu là vô cùng cần thiết, từ đó khái niệm kho dữ liệu ra đời nhằm đảm bảo việc lưu trữ được đầy đủ dữ liệu cũng như nâng cao tốc độ các kết quả trả về của hệ thống. Điện toán đám mây thúc đẩy sự phát triển như vậy cho phép các đối tượng khác nhau hợp tác và giảm chi phí, với khả năng truy cập từ xa và các nhóm tài nguyên lưu trữ hiện đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, những hạn chế quyền truy cập mới này đồng thời gây ra sự gia tăng nhu cầu bảo mật. Trong số đó, truy xuất nguồn gốc dữ liệu có một tầm quan trọng đặc biệt. Thật vậy, cơ sở dữ liệu có thể được định tuyến lại hoặc phân phối lại mà không được cho phép, như được minh họa bằng các vụ rò rỉ thông tin được tiết lộ mỗi năm, ngay cả trong các lĩnh vực nhạy cảm như quốc phòng hoặc chăm sóc sức khỏe và cũng là mối quan tâm lớn của cả doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước.

 

Nhóm thực hiện:

  • Nguyễn Trần Lê – CH2002001
  • Lê Võ Bảo Trân – CH2002020
  • Lê Quang Kỳ – CH2002036

Xem chi tiết tại đây.