PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

on .

Nguyễn Hiếu Lễ - CH1702022

Đây là một nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến KQHT của học sinh. Bộ dữ liệu dùng để nghiên cứu là KQHT của học sinh tại trường THPT Gò Quao và được thu thập trong thời gian 10 năm (từ năm 2012 đến năm 2021) gồm 3 khối lớp 10, 11, 12. Mỗi học sinh bao gồm các cột điểm tổng kết các môn học và một hồ sơ lý lịch trích ngang. Bằng phương pháp toán học, và sử dụng ngôn ngữ R, kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố giới tính, dân tộc, khu vực sinh sống có ảnh hưởng đến KQHT của học sinh; điểm trung bình của học sinh được phân bố theo dạng hình chuông và có mối liên hệ nghịch đảo với tỷ lệ bỏ học của học sinh; việc phân cụm học sinh theo từng khu vực dựa trên các đặc trưng chung, cũng như phân cụm giáo viên dựa vào kết quả chất lượng giảng dạy.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu giúp cho Ban giám hiệu của một trường THPT nhìn được bức tranh tổng quát về KQHT của các em. Đồng thời có thể điều chỉnh mục tiêu và đưa ra một số quyết định giúp Nhà trường nâng cao hơn nửa KQHT của học sinh cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của trường.

Trân trọng.