Nghiên cứu hệ thống quản lý, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tích hợp công nghệ blockchain

on .

Nghiên cứu hệ thống quản lý, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tích hợp công nghệ blockchain

Lê Ngọc Hiển - CH1802007

Blockchain đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ và hoàn thiện mình trở thành một công nghệ an toàn, đáng tin cậy về việc chia sẻ dữ liệu. Blockchain được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tài chính, quản lý chuỗi cung ứng, công nghiệp thực phẩm, IOT, y tế và chăm sóc sức khỏe…

Đề tài thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý, tư vấn, chăm sóc sức khỏe kết hợp với công nghệ blockchain (Hyperledger Fabric Blockchain) vào việc bảo mật hệ thống và truy cập dữ liệu giữa các đối tượng tham gia vào hệ thống (bệnh nhân, bác sĩ, dược sĩ, bệnh viện, nhà thuốc). Cùng với đó là thiết kế hệ thống theo kiến trúc Microservices kết hợp với các công nghệ hiện đại như Elastic Search, Azure Service Bus, Redis Cache giúp cải thiện hiệu năng khi tích hợp Blockchain và tăng độ tin cậy của hệ thống, cũng như hỗ trợ tối đa cho việc theo dõi và phân tích dữ liệu trên mạng lưới Blockchain.

Tổng quan đề tài đã đưa ra kiến trúc hệ thống phù hợp khi tích hợp công nghệ blockchain, các phương thức giao tiếp một cách hiệu quả giữa các dịch vụ trong kiến trúc Microservices. Từ đó cho ra những ưu nhược điểm và cách khắc phục cách khắc phục trong quá trình xây dựng và phát triển. Từ đó mở ra chiến lược phát triển hệ thống sau này mà vẫn đảm bảo được hiệu năng của hệ thống. Kèm theo đó đề tài cũng xây dựng một nghiệp vụ phù hợp trong hệ thống quản lý tư vấn chăm sóc sức khỏe trực tuyến, tạo nên sự thuận tiện và hiệu quả cho bệnh nhân.

Trân trọng.