NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Ban điều phối cựu học viên cao học Công nghệ thông tin

on .

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông tin xin giới thiệu Ban điều phối cựu học viên cao học ngành Công nghệ thông tin:

1. Lưu Thái Quang Vũ - Trưởng ban

2. Hồ Văn Phúng

3. Trần Xuân Trường

4. Dương Văn Thanh