Công ty Calm Island Vietnam cần tuyển một số nhân sự

on .

Công ty  Calm Island Vietnam (https://www.kidsloop.net/en/home) cần tuyển một số nhân sự, 
 
Ứng viên liên hệ với: Ms Long Hòa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Có nhiều vị trí và  cần nhất là back-end và DevOps.
 
Chi tiết trong file đính kèm.