[FUJINET] Tuyển dụng kỹ sư phần mềm tháng 07//2021

on .

Công ty Fujinet hiện đang có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên với ngôn ngữ JAVA/ .NET Fresher Developers (Web/Winform).

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.