NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Xuân tình nguyện 2019

on .

Xuân tình nguyện là chiến dịch giàu ý nghĩa và là truyền thống của UIT. Sáng 4/1/2019 trong cái se lạnh của một ngày thứ 6 trời đông, 156 chiến sĩ XTN2019 của UIT đã làm lễ ra quân. 156 chiến sĩ - 7 đội hình - 7 cá tính cùng nhau cố gắng, phấn đấu vì một chiến dịch thành công và ý nghĩa!

 

Ảnh: https://www.facebook.com/tuoitre.uit