Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021

on .

Trường Đại học Công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM là một trong những Trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông. Trường Đại học Công nghệ thông tin là nơi tập trung nguồn nhân lực trình độ cao về công nghệ thông tin. Hiện nay, Trường có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

 

Xem chi tiết tại đây.