NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY FSOFT

on .

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY FSOFT

 

1.       Urgent! 20 Fresher .Net Developers

2.       20 Fresher Java Developers

3.       30 Fresher Mobile Developers

4.       20 Fresher Testers