HPT - Tuyển dụng việc làm [Tháng 4-2022]

on .

Công ty HPT tuyển dụng 11 vị trí việc làm như sau:

 1. Business Analysis: làm việc tại TP.HCM
 2. Database Administrator: làm việc tại TP.HCM
 3. Kỹ sư Microsoft: làm việc tại TP.HCM, Hà Nội
 4. Nhân viên triển khai DMS: làm việc tại TP.HCM
 5. Hỗ trợ DMS: làm việc tại TP.HCM
 6. Security Engineer: làm việc tại TP.HCM
 7. System Engineer: làm việc tại TP.HCM
 8. Software Developer: làm việc tại TP.HCM, Hà Nội
 9. Security Engineer / Security Consultant: làm việc tại TP.HCM, Hà Nội
 10. Kỹ sư nghiên cứu phát triển / giải pháp phần mềm / hệ thống: làm việc tại Hà Nội
 11. Nhân viên kinh doanh: làm việc tại TP.HCM, Hà Nội

Chi tiết về công việc vui lòng xem tại đây.