[FUJINET] TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2023

on .

Hi các bạn ứng viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyển đến các bạn thông tin tuyển dụng của FUJINET.

Hiện tại, FUJINET đang tuyển dụng nhiều vị trí việc làm kỹ sư phần mềm, chi tiết tại poster và file chi tiết đính kèm.

Chúc các bạn may mắn.

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.