Thu thập dữ liệu 3D vẽ toà nhà A của trường UIT trên bản đồ 3D.

on .

Hiện nay, với nhu cầu về việc quản lý cơ sở hạ tầng ngày càng cao như quy hoạch, du lịch, đánh giá, biến động, giao thông, hiện trạng, giải tỏa, quản lý đất đai thì GIS là một công nghệ hỗ trợ rất tốt trong việc quản lý và tương tác đối với cả dữ liệu về thuộc tính cũng như dữ liệu về không gian và có sự thay đổi về mặt thời gian. Tuy nhiên, với các công nghệ bản đồ hiện nay chỉ được thể hiện dưới dạng 2D trên một mặt phẳng cố định nên vẫn chưa thể hiện được góc nhìn, chưa cụ thể và trực quan hóa về không gian. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng GIS và bản đồ trong các ngành nghề và lĩnh vực, nhóm chúng em  xin lựa chọn đề tài “Thu thập dữ liệu 3D vẽ tòa nhà A của UIT trên bản đồ 3D” dựa trên Công nghệ GIS và phần mềm ArcGis để thể hiện cái nhìn khái quát về hiện trạng cơ sở vật chất, các phòng học dưới dạng 3D để phục vụ cho công tác quản lý và định hướng phát triển về sau. 

Mục tiêu đề tài là xây dựng hoàn chỉnh mô hình 3D tòa nhà A của UIT trên bản đồ 3D cũng như xây dựng CSDL hoàn chỉnh, thể hiện đầy đủ thông tin về hiện trạng cơ sở vật chất của nhà B cụ thể như: số tầng, số phòng, chi tiết mỗi phòng, hệ thống đường đi trong tòa nhà.

 

Xem chi tiết bài tại đây.