NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh 2018

on .

Sáng ngày 26/10/2018, Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh 2018 diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như Báo cáo khách mời, trình bày các bài long paper trong phiên Spotlight, trình bày Poster, phiên sinh hoạt học thuật của Nghiên cứu sinh.

Diễn giả khách mời. Ảnh: Minh Nghĩa

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nghĩa

Triển lãm Poster tại Hội nghị. Ảnh: Minh Nghĩa

Phiên sinh hoạt học thuật của các Nghiên cứu sinh ngành Công nghệ thông tin. Ảnh: Minh Nghĩa

Các tác giả trình bày Poster cho khách tham dự Hội nghị. Ảnh: Minh Nghĩa

Trình diễn Xe tự hành trong khuôn khổ Hội nghị. Ảnh: Minh Nghĩa