NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Công ty American Boss tuyển dụng

on .

Công ty American Boss - Chi nhánh Việt Nam
15 Nguyễn Sơn Hà, Quận 3, HCMC.
http://www.hogodigital.com/

-----------------
* Tuyển 2 sinh viên với yêu cầu:

- Sử dụng thành thạo PHP, Javascript, chuyên về những Frameworks: Magento, Drupal và Wordpess.

* Điều kiện làm việc:

- Môi trường Tiếng Anh, rất tốt cho việc học hỏi và phát triển.
- Có đóng bảo hiểm

* Mức lương:
- Thử việc: từ 6 - 8 triệu.
- Tăng lương 2 lần / năm.