NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

TUYỂN TRỢ GIẢNG THỰC HÀNH (HỌC KÌ 1 & 2 NĂM HỌC 2019 - 2020)

on .

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo về việc tuyển sinh viên làm trợ giảng thực hành, Học kỳ 1 – 2 năm học 2019 - 2020.

1. Yêu cầu chung

-       Đối tượng: Sinh viên ngành Công nghệ Thông, sinh viên năm 03 và năm 04.

-       Học tập:

+ Điểm học tập môn được trợ giảng: >= 8.0.

+ Điểm trung bình học kỳ gần nhất: >=  7.5.

-       Thuyết trình:

+ Giọng nói: rõ ràng và dễ nghe.

+ Khả năng thuyết trình: khá tốt.

-       Thái độ:

+ Tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

+ Yêu thích các hoạt động về giảng dạy và học thuật, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ học tập.

Tuyển lập trình viên công ty Fujinet tháng 04/2019

on .

Fresher Developers (.NET- Java - PHP)

Skill tag: PHP, Java, .NET

Mô tả công việc:

-          Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết

-          Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application (PHP – Java - .NET)

-          Làm việc với Java Web như: Java Core, Jsp Servlet, Struct 1, Struct 2, Spring MVC...

-          Làm việc với PHP Web framwork như Symfony, Laravel...

-          Làm việc với ASP.NET – MVC – AngularJS...

-          Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Tuyển dụng công ty FPT tháng 04/2019

on .

Công ty FSOFT đang tuyển dụng các lãnh vực AI/Deep learning vào dự án thật.

  1. 1.       AI cho public camera
  2. 2.       AI app để segmentation cho vide/image
  3. 3.       Recommendation engine for e-commerce
  4. 4.       Autonomous driving (for car, drone, agv)
  5. 5.       Video analytics.

Thời gian: 01.04.2019 - 01.06.2019.

Liên lạc: 

NGUYEN MINH UYEN

Campuslink Specialist

Fresher Academy, FPT Software HCM

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skype: UyenNM - Facebook: Nguyen Minh Uyen

Address: F-Town Building, Lot T2, D1 Street, Saigon Hi-Tech Park, Tan Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trân trọng.

Job description của Fresher iOS

on .

JOB DESCRIPTION

Job title                               : Fresher iOS DEVELOPER

Quantity                             : 10

Position type                     : Full-time

Job descriptions

-        Work in Mobile Project

-        Have a chance to work with English-speaking customers following SCRUM/Agile model

-        Customized integration development with other software systems based on Customer requirements.

-        Collaborate closely with team leader, Project Manager and other team members to determine various application constraints and establish each element.