Job description của Fresher iOS

on .

JOB DESCRIPTION

Job title                               : Fresher iOS DEVELOPER

Quantity                             : 10

Position type                     : Full-time

Job descriptions

-        Work in Mobile Project

-        Have a chance to work with English-speaking customers following SCRUM/Agile model

-        Customized integration development with other software systems based on Customer requirements.

-        Collaborate closely with team leader, Project Manager and other team members to determine various application constraints and establish each element. 

Tuyển dụng công ty Fujinet vị trí fresher

on .

Fresher Developers (.NET- Java - PHP)

Skill tag: PHP, Java, .NET

Mô tả công việc:

-         Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết

-         Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application (PHP – Java - .NET), Winform Application

-         Làm việc với Java Web như: Java Core, Jsp Servlet, Struct 1, Struct 2, Spring MVC...

-         Làm việc với PHP Web framwork như Symfony, Laravel...

-         Làm việc với ASP.NET – MVC – AngularJS...

-         Làm việc với .NET (C#) trên Winform Application

-         Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Tuyển dụng công ty Fujinet

on .

Fresher Developers (Web/Mobile/Winform)

Skill tag: PHP, Java, .NET

Mô tả công việc:

-        Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết

-        Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application(PHP – Java - .NET), Mobile , Winform Application

-        Web Application(PHP – Java - .NET):

  • Làm việc với Java Web như: Java Core, Jsp Servlet, Struct 1, Struct 2, Spring MVC
  • Làm việc với PHP Web framwork như Symfony, Laravel
  • Làm việc với ASP.NET – MVC – AngularJS

-        Mobile : Làm việc với Android/ iOS

-        Winform Application : Làm việc với .NET (C#)

-        Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Yêu cầu chung:

-        Không cần kinh nghiệm thực tế, thích lập trình Web/ Mobile/ Winform Application  là được đào tạo thêm.

-        Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

-        Web Application : Đã học lập trình căn bản với PHP Web / Java Web / ASP với HTML, CSS, JQuery,

-        Mobile : Đã học lập trình căn bản với Android/ iOS trên Mobile

-        Winform Application : Đã học lập trình căn bản với C# trên winform

-        Đã từng làm trên ít nhất một Database: SQL, MySQL, ...

-        Đọc hiểu nhanh tài liệu tiếng Anh chuyên ngành (phục vụ cho việc google search  )

-        Nhanh nhẹn, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận.

TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY FUJINET

on .

Fresher Developers (.NET- Java - PHP)

Skill tag: PHP, Java, .NET

Mô tả công việc:

-         Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết

-         Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application(PHP – Java - .NET), Winform Application

-         Làm việc với Java Web như: Java Core, Spring MVC

-         Làm việc với PHP Web framwork như Symfony, Laravel

-         Làm việc với ASP.NET – MVC – AngularJS

-         Làm việc với .NET (C#) trên Winform Application

-         Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.