TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Công Nghệ Thông Tin

on .

Hiện tại dự án TMA Foundation Training - TFT đang tuyển dụng sinh viên CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của dự án. Qua đó, hỗ trợ cho sinh viên mới ra trường có việc làm ổn định.

Xin chân thành cám ơn.

Trân trọng.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY FSOFT

on .

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY FSOFT

 

1.       Urgent! 20 Fresher .Net Developers

2.       20 Fresher Java Developers

3.       30 Fresher Mobile Developers

4.       20 Fresher Testers